เปอนาวัร E.P.88 กิตาบที่สาม บทที่ 7 อธิบายถึง ตะวักกุล (การมอบหมาย) #2/3 | หน้า 87-88

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
เปอนาวัร E.P.88 กิตาบที่สาม บทที่ 7 อธิบายถึง ตะวักกุล (การมอบหมาย) #2/3 | หน้า 87-88
/
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด