เมื่อวิกฤตเข้ามาหา…ผู้นำศาสนาแก้ปัญหาอย่างไร? – พระพยอม กลฺยาโณ และ อ.อาลี เสือสมิง

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
เมื่อวิกฤตเข้ามาหา...ผู้นำศาสนาแก้ปัญหาอย่างไร? - พระพยอม กลฺยาโณ และ อ.อาลี เสือสมิง
/
@งานมัสยิดดารุ้ลอามาน