แตกต่าง ไม่แตกแยก

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
แตกต่าง ไม่แตกแยก
/
@งานมัสยิดเฟาซุลมู่ฮาญีรีน วิหารแดง จ.สระบุรี