แผนยึดครองประเทศของชนมุสลิม ฉบับพระสงฆ์ตามที่ปรากฏในไฟล์เสียง

“ข้อที่สี่นี่ ฟังดูเหมือนกับว่าดีน่ะ ข้อที่สี่ให้ทุกศาสนาสามารถมาใช้บริการนี้ได้ มันฟังดูเหมือนดี เพียงแค่เราไปสมัครเป็นสมาชิกกับเขา แต่อย่าลืมว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลาม เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นสมาชิกอย่างน้อยจะต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลาม และเขาก็จะบอกเราว่าคุณแค่เซ็นชื่อ แล้วเปลี่ยนแค่นั้นเอง ไม่ต้องทำอะไร คุณก็กลับบ้านไหว้พระไหว้เจ้า เข้าวัดได้ทุกอย่าง แล้วก็ไม่ต้องมาละหมาดด้วย ไม่ต้องมาศึกษาศาสนาของเขาด้วย คิดว่าชาวบ้านโอเคมั้ย โอเค เพราะอะไร เพราะได้สวัสดิการเสร็จกู้ยืมเงินไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เอาแน่นอน เขาทำไปเพื่ออะไร”

ข้อเท็จจริง

พระคุณเจ้า พูดเอง เออเองหมดไปเสียทุกอย่างจริงๆ เขาเขียนเอาไว้ในนโยบายว่า “สร้างความเข้าใจกับสังคมผ่านสื่อต่างๆ ว่าสถาบันและกลุ่มธรรมชาติการเงินระดับชุมชนในระบบอิสลาม เป็นที่รวมของทุกคนในชุมชน ราษฎรทุกศาสนิกชนในชุมชนได้ใช้และรับประโยชน์ ทั้งสวัสดิการทางเศรษฐกิจและทางสังคม” ที่เขาเขียนเนี๊ยะ เขียนก็ดี อ่านแล้วก็ฟังดูดี ยกเว้นพวกคิดมาก คิดเป็นตุเป็นตะเท่านั้นแหละที่จะตีความและตั้งสมมติฐานไปเป็นอื่น

พระคุณเจ้าบอกว่ามันฟังดูเหมือนดี แต่อย่าลืมว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลาม ที่เตือนสติผู้ฟังว่า แต่อย่าลืม! ก็สมควรอยู่ หากแต่ว่าการเตือนสติของผู้ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงเตือนให้ได้สติระลึกรู้ แล้วเกิดปัญญาหรือว่าเตือนให้คนคิดมากและสติแตกจนเกิด “วิจิกิจฉา” คือความสงสัย เคลือบแคลงก็พระคุณเจ้าไม่ใช้วิจารณญาณ เล่า! ว่าเรื่องสถาบันการเงินชุมชนนี้เขาพูดถึงระบบการทำธุรกรรมการเงินแบบอิสลาม มันเป็นเรื่องของระบบ! เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณสมบัติว่าต้องเป็นมุสลิม เฉพาะมุสลิมหรือชุมชนมุสลิมเสียหน่อย เพราะพระคุณเจ้าไม่เข้าใจว่า “ระบบอิสลาม”  คืออะไร?  

ระบบอิสลามมันกว้างและครอบคุลมวิถีชีวิตของมนุษย์ในทุกเรื่อง และมนุษย์ที่ว่าก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะมุสลิมเพียงกลุ่มเดียว แต่หมายถึงมนุษยชาติทั้งหมด คนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เห็นว่าระบบอิสลามในเรื่องหนึ่งเรื่องใดสามารถนำมาใช้กับตนหรือสังคมของตน เขาก็ย่อมสามารถทำได้โดยที่เขาผู้นั้นยังคงปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนาอิสลามอยู่เหมือนเดิม

เรื่องแบบนี้มีปรากฏมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ พวกฝรั่งรับเอาระบบการค้าของชาวมุสลิมเอาไปใช้ รับเอาระบบสาธารณสุขและการพยาบาล ระบบการปกครอง ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษาในการค้นคว้า วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปรัชญา ฯลฯ เพราะมุสลิมเจริญกว่าในยุคกลาง แต่ฝรั่งก็ยังคงเป็นฝรั่งที่ยึดมั่นในศาสนาคริสต์เหมือนเดิม เพราะอะไร เพราะฝรั่งเข้าใจได้ว่า อะไรคือระบบ!

แต่พระคุณเจ้าไม่เข้าใจอะไรคือระบบ! จึงอธิบายแบบเข้าใจเป็นตุเป็นตะว่า คนที่เป็นสมาชิกสถาบันการเงินฯ ต้องเปลี่ยนศาสนา แล้วก็สมมุติเรื่องเอาเองว่า เขาจะบอกกับเราว่าคุณแค่เซ็นชื่อ แล้วเปลี่ยนแค่นั้นเอง เรื่องสมมุติก็คือเรื่องสมมุติอยู่วันยันค่ำ แล้วพระคุณเจ้าจะพูดอย่างที่ว่ามาไปเพื่ออะไร?  “เขาทำไปเพื่ออะไร”  ใครที่ไหนล่ะ ทำอะไรล่ะ เพิ่งจะเป็นเพียงแต่นโยบาย ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นรูปธรรมเสียหน่อย พูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แล้วก็ลงท้ายว่า เขาทำไปเพื่ออะไร? ทั้งๆ ที่ยังไม่มีใครทำอะไรเลยสักอย่าง! พูดเองเออเอง แล้วก็ถามเอง ทำไมพระคุณเจ้าไม่ถามตัวเองบ้างเล่าว่าตนจะพูดให้คนฟังเกิด “วิจิกิจฉา” และ “อคติ”  ไปเพื่ออะไร?