แผนยึดครองประเทศของชนมุสลิม ฉบับพระสงฆ์ตามที่ปรากฏในไฟล์เสียง

ข้อเท็จจริง

นั่นเป็นชุมชนตามคำนิยามที่พระคุณเจ้าว่าเอง เออเอง “ชุมชน” ตามคำนิยามที่ถูกต้องหมายถึง หมู่ชนหรือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงสังเกตได้ว่าพระคุณเจ้าสอดไส้คำว่า “มีวัฒนธรรมเดียวกัน” เข้าไปเพื่อให้ส่อเค้าว่าหมายถึงศาสนาเดียวกัน ส่วนการที่พระคุณเจ้าตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีการระบุจำนวนครอบครัวและพื้นที่ของชุมชนนั้น เป็นข้อสังเกตที่ไม่อิงกับสภาพความเป็นจริงนั่นคือ แต่ละชุมชนมีขนาดพื้นที่และประชากรที่เป็นจำนวนหลังคาเรือนแตกต่างกันไป มีทั้งชุมชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แล้วจะระบุให้ตายตัวว่าต้องมีเท่านั้นเท่านี้ได้อย่างไร

การจะระบุจำนวนหลังคาเรือนนั้นเขาจะระบุจำนวนตั้งต้นเอาไว้เท่านั้นว่าต้องมีจำนวนเท่าไหร่ถึงจะจดทะเบียนชุมชนได้ และในสภาพความเป็นจริง ชุมชนขนาดใหญ่อาจจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาก็ได้ และคำพูดที่ว่า “ตอนนี้เขาก็ซึมไปทุกพื้นที่แล้ว” ก็ขอปุจฉาพระคุณเจ้าว่า ทุกพื้นที่ที่ว่านั้น คือทั่วประเทศใช่หรือไม่! พระคุณเจ้าหลงประเด็นสำคัญไปข้อหนึ่งเสียแล้ว นั่นคือ ทุกพื้นที่ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้น นอกพื้นที่ไม่เกี่ยว อย่าลืมสิขอรับ!

เรื่องนี้ ศอ.บต. เขาชงเรื่องมา แล้ว ศอ.บต. เนี๊ยะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจอยู่ที่กลุ่มจังหวัดใดล่ะขอรับ ไม่ใช่ภาคเหนือที่กล่าวว่ามีการกว้านซื้อที่ดินกันเป็นแสนๆ ไร่เสียหน่อย ก่อนหน้านี้พระคุณเจ้าบอกเองมิใช่หรือว่าเขากว้านซื้อพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนเข้ามาซึ่งถ้าพิจารณาคำพูดของพระเดชพระคุณที่ระบุรายชื่อจังหวัดที่ถูกกว้านซื้อที่ดิน 350,000 ไร่ คือพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร และกำแพงเพชร สี่ห้าจังหวัดนี้ไม่ใช่จังหวัดที่มีพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนเสียหน่อย แต่อยู่ในภาคกลางตอนบนหรือจะเรียกภาคเหนือตอนล่างก็ยังได้ และเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ฟังยังงัยก็เห็นว่าขัดกันอยู่ดี

แต่ที่แน่ๆ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคือพื้นที่สำหรับการดำเนินการเรื่องสถาบันการเงินนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับจังหวัดทางภาคเหนือ หรือ 4-5 จังหวัดที่ว่ามานั้นเลย ดังนั้นจะโยงเรื่องว่าทีคนที่อื่นเข้ามาแทรกซึมเพื่อง่ายสำหรับการตั้งชุมชนได้อย่างไร? ในเมื่อพวกที่แทรกซึมอยู่นอกพื้นที่ 4-5 จังหวัดและที่มีที่ทางเป็นแสนๆ ไร่อยู่ทางโน้น ครั้นจะบอกว่าคนพวกนั้นเข้ามาแทรกซึมใน 4 จังหวัดภาคใต้ก็ชวนให้งงอีก เพราะ 4 จังหวัดนั้นมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่มาก่อนการปฏิวัติ 2549 หลายศตวรรษมาแล้ว! ไม่ใช่เพิ่งเข้ามา!