บาปใหญ่ที่ 51 : การข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า #3

บาปใหญ่ที่ 51 : การข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า #3

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)

สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง