อัลมัซฮับ EP.27 : มัซฮับต่างๆ นั้น ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่? #1 (หน้า 29)

อัลมัซฮับ EP.27 : มัซฮับต่างๆ นั้น ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่? #1 (หน้า 29)

 
 
00:00 /
 
1X
 

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ)
المذهب : اتو تياد حرام برمذهب
ของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ.
ดาวน์โหลดกิตาบอัลมัซฮับ

สถานที่ : บาแลอันนูร สะและมัด ซอยพัฒนาการ 20 แยก 10

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง