การละหมาดคืออีมาน

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
การละหมาดคืออีมาน
/
@@มัสยิดดารุสซาอาดะห์ ปากคลอง21