บาปใหญ่ที่ 53 : การทำร้ายด่าทอมุสลิม #2

อาลี เสือสมิง
บาปใหญ่ที่ 53 : การทำร้ายด่าทอมุสลิม #2
/

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)

สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง