บาปใหญ่ที่ 53 : การทำร้ายด่าทอมุสลิม #3

อาลี เสือสมิง
บาปใหญ่ที่ 53 : การทำร้ายด่าทอมุสลิม #3
/

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)
สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง