บาปใหญ่ที่ 54 : การประทุษร้ายและยกตนข่มท่าน

บาปใหญ่ที่ 54 : การประทุษร้ายและยกตนข่มท่าน

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)
สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง