EP.32 : บทที่ 4.10 : ความเชื่อเกี่ยวกับการเชื่อฟังผู้นำ #2

EP.32 : บทที่ 4.10 : ความเชื่อเกี่ยวกับการเชื่อฟังผู้นำ #2

 
 
00:00 /
 
1X
 
โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) – ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน
ดาวน์โหลดหนังสือประกอบการอบรม
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง