โรคระบาด COVID-19 และมุมมองต่อดุนยา – อ.อรุณ บุญชม

โรคระบาด COVID-19 และมุมมองต่อดุนยา – อ.อรุณ บุญชม

 
 
00:00 /
 
1X
 
งานรวมน้ำใจสู่ ยามิอุ้นอิดฮาด 14 มี.ค. 2563
เปิดงานและบรรยายพิเศษโดย อ.อรุณ บุญชม
ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

Default image
อาลี เสือสมิง