มาตรการป้องกัน covid2019 ของสำนักจุฬาราชมนตรี ในเดือนเราะมะฏอน 1441

มาตรการป้องกัน covid2019 ของสำนักจุฬาราชมนตรี ในเดือนเราะมะฏอน 1441

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
การชี้แจง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1441 ตามประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 4/2563 Facebook Live สำนักจุฬาราชมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่มา : เพจสำนักจุฬาราชมนตรี

Default image
อาลี เสือสมิง