เปอนาวัร E.P.44 กิตาบที่สอง บทที่ 5 อธิบายถึง การตระหนี่และรักในทรัพย์สิน #4/6 | หน้า 45

เปอนาวัร E.P.44 กิตาบที่สอง บทที่ 5 อธิบายถึง การตระหนี่และรักในทรัพย์สิน #4/6 | หน้า 45

 
 
00:00 /
 
1X
 
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง