เปอนาวัร E.P.46 กิตาบที่สอง บทที่ 5 อธิบายถึง การตระหนี่และรักในทรัพย์สิน #6/6 | หน้า 46-47

เปอนาวัร E.P.46 กิตาบที่สอง บทที่ 5 อธิบายถึง การตระหนี่และรักในทรัพย์สิน #6/6 | หน้า 46-47

 
 
00:00 /
 
1X
 
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง