เปอนาวัร E.P.47 กิตาบที่สอง บทที่ 6 อธิบายถึง การหลงรักต่อ ลาภ ยศ สรรเสริญ #1/2 | หน้า 47-48

เปอนาวัร E.P.47 กิตาบที่สอง บทที่ 6 อธิบายถึง การหลงรักต่อ ลาภ ยศ สรรเสริญ #1/2 | หน้า 47-48

 
 
00:00 /
 
1X
 
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง