เปอนาวัร E.P.50 กิตาบที่สอง บทที่ 7 อธิบายถึง การหลงรักโลกดุนยา #2/3 | หน้า 50

อาลี เสือสมิง
เปอนาวัร E.P.50 กิตาบที่สอง บทที่ 7 อธิบายถึง การหลงรักโลกดุนยา #2/3 | หน้า 50
/
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง