เปอนาวัร E.P.51 กิตาบที่สอง บทที่ 7 อธิบายถึง การหลงรักโลกดุนยา #3/3 | หน้า 50-51

เปอนาวัร E.P.51 กิตาบที่สอง บทที่ 7 อธิบายถึง การหลงรักโลกดุนยา #3/3 | หน้า 50-51

 
 
00:00 /
 
1X
 
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง