เปอนาวัร E.P.57 กิตาบที่สอง บทที่ 9 อธิบายถึง อุญุบ (การลำพองตน) #3/3 | หน้า 56-57

เปอนาวัร E.P.57 กิตาบที่สอง บทที่ 9 อธิบายถึง อุญุบ (การลำพองตน) #3/3 | หน้า 56-57

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง