เปอนาวัร E.P.59 กิตาบที่สอง บทที่ 10 อธิบายถึง ริยาอฺ (การโอ้อวด) #2/5 | หน้า 58-59

เปอนาวัร E.P.59 กิตาบที่สอง บทที่ 10 อธิบายถึง ริยาอฺ (การโอ้อวด) #2/5 | หน้า 58-59

 
 
00:00 /
 
1X
 
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง