หะดีษที่ 13 :: ความสะอาด : สิ่งที่ถูกตัดออกจากสัตว์

หะดีษที่ 13 :: ความสะอาด : สิ่งที่ถูกตัดออกจากสัตว์

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อิบานะตุ้นอะฮฺกาม (อธิบาย บุลูฆิ้ลมะรอม)

สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26

Default image
อาลี เสือสมิง