เปอนาวัร E.P.70 กิตาบที่สาม บทที่ 2 อธิบายถึง อัล-เคาฟ์ (การเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ) #1/3 | หน้า 68-69

เปอนาวัร E.P.70 กิตาบที่สาม บทที่ 2 อธิบายถึง อัล-เคาฟ์ (การเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ) #1/3 | หน้า 68-69

 
 
00:00 /
 
1X
 
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง