เปอนาวัร E.P.71 กิตาบที่สาม บทที่ 2 อธิบายถึง อัล-เคาฟ์ (การเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ) #2/3 | หน้า 69-70

เปอนาวัร E.P.71 กิตาบที่สาม บทที่ 2 อธิบายถึง อัล-เคาฟ์ (การเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ) #2/3 | หน้า 69-70

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง