ก่อฏอและก่อดัร :: ความรู้ของมัคโลค (หน้า 79-80)

ก่อฏอและก่อดัร :: ความรู้ของมัคโลค (หน้า 79-80)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ
(หน้า 79-80)

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20

ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2

 

:: ตัวบทจาก อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ ::
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى ، وهي درجة الراسخين في العلم ؛ لأن العلم علمان : علم في الخلق موجود ، وعلم في الخلق مفقود ، فإنكار العلم الموجود كفر ، وادعاء العلم المفقود كفر ، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود .

Default image
อาลี เสือสมิง