เปอนาวัร E.P.79 กิตาบที่สาม บทที่ 4 อธิบายถึง เศาะบัรฺ (ความอดทน) #4/5 | หน้า 78-79

เปอนาวัร E.P.79 กิตาบที่สาม บทที่ 4 อธิบายถึง เศาะบัรฺ (ความอดทน) #4/5 | หน้า 78-79

 
 
00:00 /
 
1X
 
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง