เปอนาวัร E.P.80 กิตาบที่สาม บทที่ 4 อธิบายถึง เศาะบัรฺ (ความอดทน) #5/5 | หน้า 79-80

เปอนาวัร E.P.80 กิตาบที่สาม บทที่ 4 อธิบายถึง เศาะบัรฺ (ความอดทน) #5/5 | หน้า 79-80

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง