เปอนาวัร E.P.83 กิตาบที่สาม บทที่ 5 อธิบายถึง ชุโกรฺ (การรู้คุณ) #3/3 | หน้า 83

เปอนาวัร E.P.83 กิตาบที่สาม บทที่ 5 อธิบายถึง ชุโกรฺ (การรู้คุณ) #3/3 | หน้า 83

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง