เปอนาวัร E.P.85 กิตาบที่สาม บทที่ 6 อธิบายถึง อิคลาศ (ความบริสุทธิ์ใจ) #2/3 | หน้า 84-85

เปอนาวัร E.P.85 กิตาบที่สาม บทที่ 6 อธิบายถึง อิคลาศ (ความบริสุทธิ์ใจ) #2/3 | หน้า 84-85

 
 
00:00 /
 
1X
 
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง