ก่อฏอและก่อดัร :: การศรัทธาต่อกระดานบันทึกและปากกา (หน้า 80-81)

ก่อฏอและก่อดัร :: การศรัทธาต่อกระดานบันทึกและปากกา (หน้า 80-81)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ
(หน้า 80-81)

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20

:: ตัวบทจาก อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ ::

ونؤمن باللوح والقلم ، وبجميع ما فيه قَدْ رُقِم

 

ونؤمن باللوح والقلم ، وبجميع ما فيه قَدْ رُقِم

Default image
อาลี เสือสมิง