ฮาลาล ฮารอม ในชีวิตประจำวัน

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ฮาลาล ฮารอม ในชีวิตประจำวัน
/
@งานมัสยิดดารุ้ลฮายีรีน (กม.12 จ.ประจวบฯ)