ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัล-มาอิดะฮฺ | อายะฮฺที่ 1-2

ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัล-มาอิดะฮฺ | อายะฮฺที่ 1-2

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง
สถานที่ :โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20

Default image
อาลี เสือสมิง