บาปใหญ่ที่ 54 : การประทุษร้ายและยกตนข่มท่าน#1

บาปใหญ่ที่ 54 : การประทุษร้ายและยกตนข่มท่าน#1

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)
สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง