บาปใหญ่ที่ 58 : การเชือดสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
บาปใหญ่ที่ 58 : การเชือดสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ
/

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)
สถานที่ : บาแลอันนูร ซอยสะและมัด
ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง