บาปใหญ่ที่ 59 : การอ้างคนอื่นว่าเป็นพ่อ

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
บาปใหญ่ที่ 59 : การอ้างคนอื่นว่าเป็นพ่อ
/

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)
สถานที่ : บาแลอันนูร ซอยสะและมัด
ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง