บาปใหญ่ที่ 60 : การโต้เถียง #2/3

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
บาปใหญ่ที่ 60 : การโต้เถียง #2/3
/

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)
สถานที่ : บาแลอันนูร ซอยสะและมัด
ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง