รู้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
รู้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
/
– พระครูสิริรัตนโสภิต (ศรีวรรณ โสวณฺณสิริ ป.ธ.๕), ดร. ( เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง)
– บาทหลวงอันเดรส เฟลิเป้ ฮารามิลโล กูเตียเรซ (อธิการวัดคาทอลิคแม่พระแห่งลูร์ด จ.ลำปาง)
– อาจารย์อาลี เสือสมิง (ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี)
– ดร.ฟาติมะห์ ร้อยกรอง (ผู้ดำเนินรายการ)
– มัสยิดอัลฟะลาห์ มัสยิดกลางจังหวัดลำปาง