ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการอิสลาม

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการอิสลาม
/
@มัสยิดอัลฟะลาห์ มัสยิดกลางจังหวัดลำปาง