ผู้นำศาสนากับการบริหารมัสยิด – อ.อับดุลเลาะห์ และเยาะ

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ผู้นำศาสนากับการบริหารมัสยิด - อ.อับดุลเลาะห์ และเยาะ
/
@อ.อับดุลเลาะห์ และเยาะ @มัสยิดอัลฟะลาห์ จ.ลำปาง