ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอาน

        มีเรื่องเล่าว่า บรรดาสานุศิษย์ของนักปรัชญา อัลกินดีย์ ได้กล่าวแก่อัลกินดีย์ว่า : โอ้ท่านอาจารย์ผู้เจนจัดในปรัชญา ขอให้ท่านได้ประพันธ์ถ้อยคำที่เหมือนกับอัลกุรอานแก่พวกเราจะได้ไหม? อัลกินดีย์ตอบว่า :  “ได้ซิ ฉันจะลองแต่งถ้อยคำที่เหมือนกับบางส่วนของอัลกุรอาน”

        ว่าแล้วอัลกินดีย์ ก็เก็บตัวเงียบอยู่หลายวันเลยทีเดียว  ในภายหลังอัลกินดีย์ก็ออกมาพบกับสานุศิษย์ของตนและกล่าวว่า : ขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮ ฉันไม่สามารถกระทำได้และย่อมไม่มีผู้ใดอาจกระทำสิ่งนี้ได้ ฉันเปิดคัมภีร์อัลกุรอานและได้คัดบทอัลมาอิดะห์ออกมาแล้วฉันก็พิจารณาดู ครานั้นฉันก็พบว่า อัลกุรอานได้พูดถึงการรักษาสัญญา และห้ามปรามจากการบิดพลิ้วในคำสัญญา

        และอัลกุรอานได้อนุมัติในสิ่งที่ทานได้อย่างครอบคลุม ต่อมาก็ยกเว้นบางสิ่ง แล้วต่อมาก็บอกถึงพระบรมเดชานุภาพและวิทยปัญญาของพระองค์ ทั้งหมดนั้นมีถ้อยความเพียงสองบรรทัดเท่านั้น ย่อมไม่มีผู้ใดสามารถนำเรื่องราวเหล่านี้มากล่าวได้นอกจากต้องเขียนเป็นตำราถึงหลายเล่มด้วยกัน”

        (คัดจาก ตัฟซีร ซอฟวะห์ อัตตะฟาซีร 1/331 อ้างจาก ตัฟซีร อัลกุรตุบีย์ 6/31)


Default image
อาลี เสือสมิง