ท่านมุอ๊าซ กับท่านอุมัร (ร.ฎ.)

        ท่านอัลอะห์มัช ได้รายงานจากท่านอบู ซุฟยาน ว่า : บรรดาคณาจารย์ของเราได้เล่าว่า:มีชายคนหนึ่งได้พลัดพรากจากภรรยาของตนเป็นเวลานานหลายปี ต่อมาผู้เป็นสามีก็กลับมาหาภรรยา และพบว่านางตั้งครรภ์ ผู้เป็นสามีจึงได้มาหาท่านคอลีฟะห์ อุมัร (ร.ฎ.) เพื่อแจ้งคดีความกล่าวหาว่าภรรยาของตนนอกใจ ฝ่ายท่านอุมัร (ร.ฎ.) ก็ตั้งใจชำระคดีความด้วยการสำเร็จโทษนางด้วยการขว้างจนตาย

        ท่านมุอ๊าซ อิบนุ ญะบั้ล (ร.ฎ.) จึงกล่าวกับท่านคอลีฟะห์อุมัร (ร.ฎ.) ว่า : ถึงแม้ว่าท่านมีลู่ทางจะลงโทษนางตามโทษานุโทษแต่ท่านก็หามีสิทธิอันใดไม่ในการลงโทษทารกที่อยู่ในท้องของนาง”  เมื่อท่านมุอ๊าซ (ร.ฎ.)  ติงเช่นนั้น ท่านอุมัร (ร.ฎ.) ก็ปล่อยนางไป จวบจนเมื่อนางได้คลอดทารกเพศชาย เรื่องก็เป็นที่ประจักษ์ว่า ทารกผู้นั้นมีความละม้ายคล้ายคลึงกับบิดาของตน โดยทารกนั้นมีฟันหน้าขึ้นแล้ว 2 ซี่ ชายผู้เป็นพ่อก็กล่าวว่า : ทารกผู้นี้เป็นลูกของฉันโดยแท้ หาใช่อื่น!

        เมื่อการณ์ปรากฏเช่นนั้น ท่านอุมัร (ร.ฎ.) จึงกล่าวว่า : สตรีทั้งหลายมิอาจสามารถให้กำเนิดบุตรเฉกเช่นมุอ๊าซได้เลย หากมาตรแม้น ไม่มีมุอ๊าซแล้วไซร้ อุมัรย่อมพินาศ”

        (คัดจาก ซิยัรอะอ์ลาม อันนุบะลาอ์ 3/284)


Default image
อาลี เสือสมิง