ท่านอุบาดะห์ (ร.ฎ.) กับท่านมุอาวียะห์ (ร.ฎ.)

        ท่านอุบาดะห์ อิบนุ อัลวะลีด ได้เล่าว่า : ท่านอุบาดะห์ อิบนุ อัซซอมิต (ร.ฎ.) ได้อยู่กับท่านมุอาวียะห์ (ร.ฎ.) ที่แผ่นดินชาม (ซีเรีย) มีอยู่วันหนึ่ง (น่าจะเป็นวันศุกร์) ท่านอุบาดะห์ (ร.ฎ.) ได้ทำหน้าที่เป็นมุอัซซิน (ผู้อะซาน) ต่อมาค่อตีบ (ผู้แสดงธรรม) ก็ได้ลุกขึ้นเพื่อแสดงคุตบะห์ (ปาฐกถาธรรม) โดยกล่าวเยินยอ ท่านมุอาวียะห์ (ร.ฎ.) ต่อหน้า ว่าแล้วท่านอุบาดะห์ (ร.ฎ.) ก็ลุกขึ้นยืนพร้อมด้วยฝุ่นดินในมือของท่าน แล้วก็เทฝุ่นเข้าปากค่อตีบผู้นั้น (เรียกว่า เอาฝุ่นยัดปากเลยทีเดียว)

        เมื่อท่านมุอาวียะห์ (ร.ฎ.) เห็นเช่นนั้น ท่านก็โกรธเคืองการกระทำของท่านอุบาดะห์ (ร.ฎ.) ท่านอุบาดะห์ (ร.ฎ.) จึงบอกกับท่านมุอาวียะห์ (ร.ฎ.) เพื่อให้หายข้องใจว่า : ท่านนั้นไม่ได้เคยอยู่กับพร้อมกับพวกเราเหล่าสาวกขณะที่พวกเราได้ให้สัตยาบันกับท่านศาสนทูต (‏‏صلى الله عليه وسلم) ณ อัลอะก่อบะห์ว่าจักเชื่อฟัง และภักดีทั้งในยามสุขที่กระตือรือร้น ยามที่รังเกียจ และยามเกียจคร้าน และต้องเสียสละ ตลอดจนพวกเราจักต้องไม่ยื้อแย่งสิทธิจากเจ้าของและพวกเราจักต้องลุกขึ้นพูดความจริงไม่ว่าเราจะอยู่ ณ ที่ใดและเราจักต้องไม่หวั่นเกรงคำตำหนิติเตียนอันใดในวิถีทางของพระองค์อัลลอฮ และท่านศาสนทูต (‏‏صلى الله عليه وسلم) ได้ทรงกล่าวว่า : คราใดที่พวกท่านพบเห็นพวกที่ชอบยกยอประจบสอพลอแล้วละก็ พวกท่านจงเอาฝุ่นดินกอบใส่ในปากของพวกเขาเถิด”

        (อัลหะดีษ บทนี้ รายงานโดย ท่านมุสลิม)

        (คัดจาก ซิยัรอะอ์ลาม อันนุบะลาอ์ 3/354)

Default image
อาลี เสือสมิง