ลูกชายของหญิงอาหรับชนบทผู้น่าทึ่ง

        มีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่านอัลมุฟัฎฎอล อิบนุ ซัยด์ ได้พบเห็นบุตรชายของหญิงอาหรับชนบทมุสลิมะห์ผู้หนึ่ง กริยาท่าทางของเด็กหนุ่มผู้นั้นสร้างความประหลาดใจต่อท่านอิบนุ ซัยด์ เป็นอันมาก ท่านจึงถามผู้เป็นแม่ของเด็กหนุ่มถึงสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น

        นางกล่าวว่า : เมื่ออายุของเขาครบ 5 ปี ฉันก็ได้ส่งเขาไปเล่าเรียนกับครูผู้หนึ่ง ครูผู้นั้นได้สอนอัลกุรอานและให้เขาท่องจำ จนเขาท่องจำปากเปล่าได้อย่างขึ้นใจ  และได้สอนบทกวีแก่เขา เขาก็สามารถร่ายบทกวีได้อย่างคล่องแคล่ว

        อีกทั้งยังได้โน้มน้าวให้เขาสนใจถึงเกียรติภูมิแห่งกลุ่มชนของเขา และแสวงหาคุณธรรมความดีของบรรพบุรุษ ครั้นเมื่อเขาบรรลุศาสนภาวะ ฉันก็อุ้มเขาขึ้นบนหลังม้า เขาก็ฝึกฝนในการขี่ม้าจนเชี่ยวชาญดังเช่นอัศวิน เขามักจะพกพาอาวุธและตระเวนไปตามบ้านเรือนในหมู่บ้านและคอยฟังเสียงหวีดร้องเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นต้นเสียงนั้น”

        (คัดจาก ตัรบียะตุ้ลเอาล๊าด 1/269)


Default image
อาลี เสือสมิง