ก่อฏอและก่อดัร :: การศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกบันทึกไว้แล้ว (หน้า 81-83)

ก่อฏอและก่อดัร :: การศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกบันทึกไว้แล้ว (หน้า 81-83)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ
(หน้า 81-83)

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20

:: ตัวบทจาก อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ ::

فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه ، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ،

Default image
อาลี เสือสมิง