ตอนที่ 46 (10 กรกฎาคม 53)

ตอนที่ 46 (10 กรกฎาคม 53)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ :

– คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล-มุนญิด ฟี อัลฺ-ลุเฆาะฮฺ วัล-อะอฺลาม”

– ไวยกรณ์อาหรับใช้หนังสือ “ไวยกรณ์อาหรับ” (ตอนนี้ยังอยู่ในท้ายเล่มที่ 2)
แปลจากหนังสือ “อัน-นะหฺวุ้ล วาฎิหฺ” เป็นภาษาไทย โดย อ.อิมรอน มะกูดี (ร.ฮ.) อดีตอาจารย์ใหญ่ ร.ร.ศาสนวิทยา หนองจอก 
พิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ส.วงเสงี่ยม มีวางขายทั่วไป

– สนทนาภาษาอาหรับ
ใช้หนังสือ “กัลฺลิมนี อะรอบียฺ” เป็นภาษาตลาดอียิปต์

สถานที่ : โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30

Default image
อาลี เสือสมิง