สุนนะฮฺกับวิถีชีวิตของมุสลิม

สุนนะฮฺกับวิถีชีวิตของมุสลิม

 
 
00:00 /
 
1X
 

อภิปราย “สุนนะฮฺกับวิถีชีวิตของมุสลิม”
โดย… อ.อับดุลเลาห์ และเยาะ อ.อาลี เสือสมิง อ.อับดุลกอเดร เด็ดดวง

สถานที่ : มัสญิดนูรุดดีน คลอง 13 บ้านเกาะ หนองจอก กรุงเทพฯ

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

Default image
อาลี เสือสมิง