อัลอุรเฏาะฮฺ อัซซะฮะบียะฮฺ (اَلأُرْطَةُ الذَّهَبِيَّةُ)

อาณาจักรของพวกมองโกล  สถาปนาโดยบาตู ข่าน  (คศ.1204-1255)  หลานชายของเจงกีสข่านในเขตลุ่มน้ำวอลก้า  (คศ.1242)  มีดินแดนครอบคลุมไซบีเรีย,  ภาคใต้ของรัสเซีย  และลุ่มแม่น้ำวอลก้า  มีนครซ่อรอยฺ  เป็นราชธานี,  ในรัชสมัยบาตู  ข่านนั้นพวกมองโกลได้รุกรานโปแลนด์  ฮังการี  และข้ามแม่น้ำดานูบไปยังบุลแกเรีย  อาณาจักรนี้เริ่มเสื่อมลงในปี คศ.1502

Default image
อาลี เสือสมิง