บรรดาเจ้าครองนครรัฐอิสระ (مُلُوْكُ الطَّوَاﺋﻒ) (ฮ.ศ.422-484/ค.ศ.1023-1091)

บรรดารัฐอิสระขนาดเล็กที่ตั้งขึ้นบนความล่มสลายของอาณาจักรอัลอุมะวียะฮฺในเอ็นดะลูเซีย  (สเปน)  ภายหลังยกเลิกการปกครองในระบอบคิลาฟะฮฺแห่งวงศ์อัลอุม่าวียะฮฺ  บรรดาเสนาบดี,  บรรดาเจ้าเมือง,  เหล่าผู้นำชาวอาหรับและเบอร์เบอร์ได้แยกกันปกครองในอาณาเขตของตน  รัฐอิสระที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ  บะนู  อับบ๊าด  ในนครอิชบิลียะฮฺ  (ซิวิลญ่า) 

และส่วนหนึ่งจากบรรดาเจ้าครองนครรัฐอิสระ  ได้แก่  บะนูญะฮฺวัรฺในนครโคโดบาฮฺ  (กุรฏุบะฮฺ),  บะนู  ฮัมมู๊ดในอัลญะซีราซฺ  (อัลญะซีเราะฮฺ  อัลค็อฎรออฺ)  และมะละกา  (มาลิเกาะฮฺ),  บะนู  ซีรีย์  ในแกรนาดา  (ฆอรฺนาเฏาะฮฺ),  บะนู  บิรฺซ๊าลในก็อรมูนะฮฺ,  บะนู  มุซัยน์ในเมืองชะลิบ,  บะนู  มุญาฮิดในเมืองดานิยะฮฺ,  บะนู  ตุญัยบ์ในซ่าร่าโกซ่า  (ซัรกุสเฏาะฮฺ)  และบะนู  ซุมาดิฮฺในอัลมาเรีย  (อัลมะรียะฮฺ),  บะนู  ซุนนูนฺ  ในนครโทเลโด  (ตุลัยตุละฮฺ)  บะนู  อัลอัฟฏ๊อซฺ  ในบัฎลิอูซฺ,  บะนู  อามิรฺในบะลันซียะฮฺ  (วาเลนเซีย)  บะนู  ฮูดในซัรกุสเฏาะฮฺ  (ซ่าร่าโกซ่า) 

ต่อมาพวกบะนู  อับบ๊าดฺได้ขอความช่วยเหลือไปยังพวกอัลมุรอบิฏูนเพื่อต่อต้านการรุกรานของอัลฟองโซที่ 6 กษัตริย์คริสเตียนแห่งคาสทิลล่า  (กิชตาละฮฺ)  สุลตอนยูซุฟ  อิบนุ ต๊าชฟีนฺจึงส่งกองทัพอัลมุรอบิฏูนจากแอฟริกาเหนือเข้าสู่เอ็นดะลูเซียและได้รับชัยชนะต่อกองทัพคริสเตียนในสมรภูมิอัซซัลลาเกาะฮฺ  (ฮ.ศ.479/ค.ศ.1086)  ในภายหลังยูซุฟ  อิบนุ ต๊าชฟีนก็ได้ปราบปรามรัฐอิสระและแผ่อำนาจเข้าปกครองเอ็นดะลูเซียซึ่งเป็นการเริ่มต้นยุคอัลมุรอบิฏูนในเอ็นดะลูเซียในเวลาต่อมา

Default image
อาลี เสือสมิง