กฎข้อที่ ๑๐ : ว่าด้วยเรื่องบรรดาประเภทของ “มัฟอูลมุตลัก”

2023

قاعدة يڠ كسفوله

فد مپتاكن سگل جنس باگى مفعول مطلق

ในสำนวนของภาษามลายูนั้น มีการใช้  مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ  เช่นกัน โดยคำใดที่ตกหลังจากคำว่า كن หรือ اكن เป็นคำ سباگى ให้ถือว่า คำ سباگى นั้นเป็น مفعول مطلق ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ดังนี้

 

ตัวอย่าง

1 ) مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ لِتَوْكِيْدِ الْفِعْلِ  คือ คำที่ตกหลังจาก سباكى นั้น เป็นตัวเดียวกับคำกริยาที่ถูกกล่าวมาก่อนคำว่า سباكى และไม่มีคำอื่นพ่วงท้ายตามมา ทั้งนี้คำที่ตกหลังจาก سباكى จะเน้นหรือให้น้ำหนักแก่คำกริยา (فعل)  ที่ถูกกล่าวมาก่อนทำให้ดูว่าจริงจังมากขึ้น

دان عبد الله سمبهيڠ اى اكن سباگى سمبهيڠ

อับดุลเลาะห์นั้นเขาได้ทำการละหมาดจริงๆ

คำอธิบาย คำว่า سباگى ถูกกล่าวหลังคำว่า اكن ถือเป็น مفعول مطلق  และคำว่า سمبهيڠ ตัวที่สอง ซึ่งตกอยู่หลังคำว่า سباگى เป็นคำเดียวกับคำกริยาก่อนหน้า (سمبهيڠ اى ) จึงถือว่า سباگى سمبهيڠ เป็น مفعول مطلق ประเภทเน้นน้ำหนักให้กับกริยาที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เรียก مفعول مطلق ประเภทนี้ว่า ( لِتَوْكِيْدِ الْفِعْلِ )

ตัวอย่าง

دان بهواسڽ بركات ٢ الله تعالى اكن نبى موسى

عليه السلام سباگى بركات ٢

“และแท้จริงอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ได้ทรงตรัสกับนบีมูซา(อ.ล.) ตรัสจริงๆ”

คำอธิบาย คำว่า سباگى بركات ٢ เป็น مفعول مطلق لتوكيد الفعل เพราะใช้คำว่า بركات ٢ เหมือนกับคำว่า بركات ٢  ที่เป็นคำกริยา

2. مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ لِبَيَانِ عَدَدِ الْفِعْلِ คือคำที่ตกอยู่หลัง سباگى  นั้น เป็นคำที่บ่งจำนวนครั้ง พร้อมกับคำที่เหมือนกับคำกริยาที่ถูกกล่าวมาก่อน

ตัวอย่าง

فوكل اىاكن زيد اكن سباگى دوا كالى فوكل

เขาตีซัยดฺ ตี ครั้ง

คำอธิบาย คำว่าسباگى دوا كالى فوكل  เป็น مفعول مطلق ประเภท     (بَيَانُ عَدَدِ الْفِعْلِ ) ให้แก่คำกริยา فوكل ที่ถูกกล่าวมาก่อน สังเกตได้ว่า มีจำนวนครั้งที่ถูกระบุไว้ควบคู่กับคำที่เหมือนกับคำกริยา ( دوا كالى فوكل )

ตัวอย่าง

اكو ماكن فد هارى اين اكن سباگى سكالى ماكن

ฉันทาน (อาหาร)ใ นวันนี้ ทานมื้อเดียว

คำอธิบาย คำว่าسباگى سكالى ماكن  เป็น مفعول مطلق   ประเภท  (بَيَانُ عَدَدِ الْفِعْلِ ) ให้แก่คำกริยา ماكن ที่ถูกกล่าวมาก่อน สังเกตได้ว่ามีจำนวนครั้งที่ถูกระบุไว้ควบคู่กับคำที่เหมือนกับคำกริยา ( سكالى ماكن )

3. مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ لِبَيَانِ نَوْعِ الْفِعْلِ คือคำที่ตกอยู่หลัง سباگى นั้น เป็นคำที่บ่งชนิดให้กับคำกริยา (فعل) ที่ถูกกล่าวมาก่อน โดยมีคำที่เหมือนกับคำกริยาถูกกล่าวอยู่หลัง سباگى และมีคำอื่นพ่วงท้าย ซึ่งเป็นคำบ่งชนิด اَلنَّوْعُ ของกริยานั้นๆ

ตัวอย่าง

اكو فوكل اكن زيد اكن سباگى فوكل خالد

ฉันได้ตีซัยดฺ ตีแบบคอลิด

คำอธิบาย คำว่า سباگى فوكل خالد   เป็น مفعول مطلق   ประเภท  بَيَانُ نَوْعِ الْفَعْلِ  ให้แก่คำกริยา فوكل ที่ถูกกล่าวมาก่อน สังเกตได้ว่า หลังคำว่า سباگى فوكل นั้นมีคำว่า خالد พ่วงท้ายมาด้วย ซึ่งเป็นคำบ่งชนิด اَلنَّوْعِ  ของกริยา فوكل

ตัวอย่าง

كمدين دبلس اكندى دآخرة اكن سباگى بلاسن

يغ ترلبيه سمفرنا دڠن شرگ

ต่อมาเขาก็จะถูกตอบแทนในวันอาคิเราะฮฺ อันเป็นการตอบแทนที่สมบูรณ์

เป็นที่สุดด้วยสวนสวรรค์

คำอธิบาย คำที่ตกอยู่หลัง سباگى เป็น مفعول مطلق  ประเภทبَيَانُ نَوْعِ الْفِعْلِ ให้แก่คำกริยา دبلس اكندى

ตัวอย่าง

دان منمبوه اكندى اكن سباگى تمبوه يغأيلوء

และพระองค์ให้นาง(มัรยัม)เติบโต อันเป็นการเติบโตที่งดงาม

คำอธิบาย คำที่ตกอยู่หลัง   سباگى  เป็น  مفعول مطلق    ประเภท  (بَيَانُ نَوْعِ الْفِعْلِ) ให้แก่คำกริยา منمبوه

Default image
อาลี เสือสมิง