เราจะตามอัล-กุรอานและอัล-หะดีษ โดยตรงได้หรือไม่

เราจะตามอัล-กุรอานและอัล-หะดีษ โดยตรงได้หรือไม่

 
 
00:00 /
 
1X
 

สถานที่ : โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน
อภิปรายร่วมกับ
อ.มูฮัมหมัด ไพบูลย์ เจ๊ะยอเด และอ.อารีฟีน แสงวิมาน

ขอบคุณ www.muslimonair.com

Default image
อาลี เสือสมิง